”Vi gör skillnad på riktigt.”

Gundua Foundation har lyckats genomföra flera förändringar bara det senaste året. Från stora förbättringar i skolorna till att borra en brunn som ska förse invånarna i Ex–Lewa Market med färskt dricksvatten inom en snar framtid.

Gundua Foundation är Intellectas långsiktiga engagemang för att hjälpa främst fattiga barn och ungdomar i Kenya att få bättre utbildning och hälsa.

Stiftelsen startades 2007 när vi beslöt oss för att samla alla våra gåvoinsatser till en enda för att möjliggöra konkreta och mätbara hjälpinsatser. Sedan dess har vi arbetat för att ge speciellt barn och ungdomar bättre livskvalitet genom utbildning och läkarvård i en mycket fattig del av norra Kenya.

I dag har vi fler elever i Gundua Primary och Gundua Secondary-skolorna än an-ställda i Intellecta-koncernen. Våra skolor tar emot fler än 600 elever och är nu bland de bästa i regionen. Hälsokliniken, Gundua Health Centre, som sponsras av Apotek Hjärtat, är även den en del av stiftelsens långsiktiga satsning för att öka levnadsstandarden för de cirka 10 000 personer som bor och lever i samhället Ex-Lewa.

Långsiktighet är ett nyckelord för oss och Intellecta agerar för att kunna göra verklig skillnad. Gundua Foundation ligger oss väldigt varmt om hjärtat och är inte ”bara” ett CSR-projekt. Många medarbetare skänker både pengar och tid till Gundua och varje år erbjuder vi också några av våra medarbetare möjligheten att besöka stiftelsen på plats i Kenya och se arbetet som pågår. Vi donerar också datorer, cyklar, böcker och andra föremål som är till nytta i det dagliga skolarbetet.

Det som skiljer Gundua Foundation från andra ideella organisationer är att vår stiftelse har ett minimum av administrativa uppgifter och omkostnader vilket innebär att bidragen går direkt till dem som behöver resurserna mest – barn och ungdomar i Ex-Lewa. Tack vare att vi inte har några mellanhänder kan vi säkerställa att våra donationer och bidrag kan ge verklig effekt. Låt mig berätta om några av de saker vi har genomfört bara det senaste året:

• Primary School i Ex-Lewa blev Gundua Primary School och är nu en officiell Gundua-skola. Skolan blev utsedd till Bästa Skola i Buuri-distriktet 2015.

• På Gundua Secondary School har ett flertal förbättringar genomförts: En ny rektor är anställd, nya datorer är på plats och vi har byggt en basketbollplan intill skolan som fortsätter att vara bland de tre bästa skolorna i området.

• Stiftelsen har skickat sju toppstudenter vidare till högre universitetsutbildningar med hjälp av bidrag från Gundua Foundations stipendier.

• Gunduas Hälsoklinik, Gundua Health Centre, erbjuder både förebyggande och akut sjukvård. Under 2014 förlöste vi 55 barn, tog emot 5 500 patienter, behandlade 1 100 tandvårdspatienter, genomförde 260 HIV-undersökningar och höll 180 familjeplaneringsmöten.

• Tack vare en generös donation av Apotek Hjärtat har vi kunnat borra en brunn som ska förse både skolan och samhället Ex-Lewa med färskt dricksvatten.

• Tack vare ännu en generös donation av Ikea har vi också kunnat bygga nya klassrum både på Gundua Primary School och på grannskolan Ndurumuru Primary School.

Jag är mycket tacksam för våra medsponsorers, Apotek Hjärtat och Ikea, generösa donationer och starka engagemang i Stiftelsen Gundua. Tillsammans har vi stora möjligheter att göra ännu mer för barnen och ungdomarna i regionen.

Yann Blandy
VD och koncernchef Intellecta AB (publ)