Nystart för ännu en skola

Gundua Foundation arbetar vidare med att stötta barnen i området i närheten av Ex-Lewa. Sedan en tid tillbaka rustar stiftelsen upp Ndurumuru Primary School med stöd från IKEA. En skola som ligger otillgängligt och var i stort behov av upprustning. Eva Lundell Fragnière berättar om IKEA:s engagemang.

Varför valde IKEA att ge bidrag till Gundua Foundation och skolan i Ndurumuru?

– Gundua Foundation är ett spännande och mycket viktigt projekt. Varje barn har rätt till en trygg och säker uppväxt, till att få möjlighet till att lära, leka och utvecklas. Vi strävar efter att alltid se till barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller genom att hjälpa barn med möjligheten till att få en utbildning, yrkesträning eller bättre hälsovård. Vi arbetar för att stärka och utbilda barn, för att därmed ger, dem bättre möjlighet att försörja sig själva och sina familjer.

Följer ni upp hur pengarna används?

– Vi följer Gundua Foundations arbete och får löpande information om vad som är på gång. Vi har fullt förtroende för att pengarna används på rätt sätt. Vi planerade att åka dit förra året men tyvärr blev resan inställd. Men vi ser fram emot att få besöka Gundua Foundations verksamhet inom en förhoppningsvis snar framtid.

Berätta om hur IKEA arbetar med välgörande ändamål?

– Vi vill hjälpa till att skapa ett bättre liv för de människor och samhällen som berörs av vår verksamhet men också människor som lever i utsatthet. Vi har alltid haft den inställningen, och det är ännu viktigare idag när vårt företag fortsätter att växa i världen. Därför stödjer IKEA bland annat projekt i några av världens fattigaste områden. Vi jobbar framförallt genom IKEA Foundation som är en oberoende stiftelse som fokuserar på att skydda barn från barnarbete, bidra till ett bättre liv för bland annat flickor och kvinnor samt barn på flykt. Genom bidrag och produktdonationer från IKEA Foundation kan villkoren för familjer som bor i några av världens fattigaste samhällen förbättras. Både lokalt och nationellt har våra varuhus och andra enheter samarbete med nyckelorganisationer för att bidra till förändring, stort som smått. Gundua Foundation är ett projekt som Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och IKEA AB bidrar till tillsammans.

Vad betyder engagemanget i Gundua Foundation och i andra välgörande ändamål för IKEA?

– Det betyder mycket för oss, vi vill förbättra barns möjligheter. Oavsett omständigheter så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer för att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. IKEA Foundation erbjuder också ekonomiskt stöd och skänker IKEA-produkter för att lindra nöden vid akuta kriser via organisationer som Läkare utan gränser, UNICEF, Rädda Barnen och FN:s flyktingorgan (UNHCR). De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av 2015 ha nått ut till 100 miljoner barn. Vi arbetar också genom till exempel Familjen Kamprads stiftelse som har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Är Ingvar Kamprad personligen delaktig i IKEA:s arbete med välgörande ändamål?

– Ingvar vurmar väldigt mycket för den här typen av projekt och är väldigt delaktig i flera projekt. Förutom arbetet med Gundua Foundation är han bland annat också involverad i projekt som rör Familjen Kamprads stiftelse, projekt i sin hemkommun Älmhult och ett omfattande projekt i Burma gällande bland annat uppförande av skolor, vård- och mödravårdscentraler, broar och vattenpumpstationer.

Eva Lundell Fragnière, assistent till Ingvar Kamprad.

Ndurumuru Primary School

Ndurumuru Primary School, som har 235 inskrivna elever och 13 lärare, är en av flera matarskolor till Gundua Secondary School. Stiftelsen har konstaterat att eleverna som kommer till Gundua Secondary har olika förutsättningar att klara undervisningen, vilket grundläggs redan i Primary School. Första steget i arbetet med elever i Primary School var att rusta upp och ta över Gundua Primary School som ligger granne med Gundua Secondary School. I ett nästa steg arbetar stiftelsen med att stötta barnen i området och Gundua Foundation valde med stöd från IKEA att bistå i upprustningen av Ndurumuru Primary School. Skolan ligger otillgängligt och var i stort behov av upprustning. Stiftelsen har med hjälp av IKEA och tillsammans med en lokal partner i området bistått med upprustning av flera klassrum, lärarrum, matsal och toaletter. I slutet av november 2015 är klass- och lärarrum klara, medan arbetet med matsal och toaletter fortsätter.