Jane Kairuthi, farmaceupt på vårdcentralens apotek.

Hjärtliga insatser

Med sitt finansiella stöd kombinerat med rådgivning och utbildning har huvudsponsorn Apotek Hjärtat spelat en avgörande roll för uppbyggnaden av Gundua Health Centre. Och arbetet fortsätter nu med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten.

– Att ta ett utökat samhällsansvar är en självklarhet för oss på Apotek Hjärtat. Valet att kanalisera en del av detta ansvar i Gundua Health Centre grundar sig i att det är ett avgränsat projekt där vi konkret kan följa effekterna av det vi bidrar med, oavsett om det är finansiella medel eller utbildning och rådgivning på plats. Kopplingen till vår kärnverksamhet och plats i vårdkedjan gör också vårt engagemang relevant för både medarbetare och kunder, säger Jonas
Mjöback, kommunikationsansvarig vid Apotek Hjärtat.

När Apotek Hjärtat 2010 tog beslutet att gå in som huvudsponsor vid Gundua Health Centre var kliniken ännu inte byggd. Men med starkt bistånd av Apotek Hjärtats finansiella sponsring på en halv miljon kronor under de kommande tre åren kunde bygget av kliniken färdigställas och verksamheten dra igång.

– I ett första skede handlade arbetet om att stötta uppbyggnaden av kliniken för att sedan inriktas på att utveckla den fortsatta verksamheten. Viktigt att understryka är att vi inte ansvarar för den dagliga driften, utan det gör den lokala organisationen och vårdpersonalen på plats. Vår roll är att arbeta för att säkerställa kvaliteten vid kliniken och det gör vi genom ett fortsatt finansiellt stöd tillsammans med olika insatser för att öka kompetensen, säger Jonas Mjöback.

Varje år erbjuds fem av Apotek Hjärtats medarbetare att i olika omgångar resa ner till Kenya för att på plats bistå med sina kunskaper. Det handlar till stor del om att utbilda klinikens vårdpersonal men även om att sprida hälsoinformation till lokalbefolkningen. Bland annat har medarbetarna samlat eleverna från Gundua Secondary School för sexualupplysning som en insats för att minska antalet tonårsgraviditeter i området.

Därtill är många medarbetare månadsgivare och apotekskedjans årliga julklapp till medarbetarna, som under åren gått till kliniken, har bland annat resulterat i att en transport kunnat köpas in till verksamheten. Ett par gånger om året drar man också igång insamlingskampanjer inriktade mot kunderna, som bland annat erbjuds att sponsra ett specifikt projekt med sina intjänade bonuspoäng. Bidragen har hittills exempelvis täckt vaccinering av skolbarn i Ex-Leva och borrandet av en brunn för rent vatten, vilket i sig är en viktig förutsättning för att förbättra hälsan i området.

Slutligen framhåller Jonas Mjöback ytterligare en central del för engagemanget, speciellt som det sker i en annan del av världen:

– Att det finns en garanti för att pengarna som skänks oavkortat går till verksamheten. I Gundua Foundations fall finns inga mellanhänder och en förutsättning för detta är att ha eldsjälar med hög integritet på plats, vilket vi har via stiftelsen.

Vårt engagemang i Gundua Health Centre grundar sig i att det är en verksamhet som har en tydlig koppling till vår verksamhet och våra medarbetares kompetens. Därtill att vi konkret kan se hur våra satsningar i tid och pengar kommer till konkret nytta. Det är ett långsiktigt engagemang och arbete med det viktiga syftet – att bidra till att höja levnadsstandarden för invånarna i och kring Ex-Lewa.

Anders Nyberg, vd på Apotek Hjärtat

Anders Nyberg, vd Apotek Hjärtat
En av deltagarna på vårdcentralens informationsdag i september 2015.