Ex-Lewa Market ligger på 2 400 meters höjd i norra Kenya, drygt 30 mil norr om Nairobi. I samhället bor det cirka 2500 personer. Den flesta hushållen saknar el, rinnande vatten, toaletter och avlopp.

Hemma i Ex-Lewa

I byn Ex-Lewa Market bor det cirka 2 500 personer under knappa förhållanden. Men snart hoppas man kunna få vatten från den nyborrade brunnen som ligger på skolområdet i närheten och nya latriner ska byggas i utkanten av samhället.

I Ex-Lewa Market, där det bor omkring 2 500 personer, saknar de flesta hushåll el, rinnande vatten, toaletter och avlopp. Befolkningen bor i trånga, mörka plåtskjul; i många fall ända upp till tio personer i ett litet rum på bara några kvadratmeter. Soporna bränner man mitt i byn. Överallt – på marken, i dikena, utanför husen – ligger rester av sopor och plast i drivor då plasten inte förbränns tillsammans med soporna. Grisar, kor, getter, höns, hundar och vildkatter går lösa i byn och letar febrilt efter något ätbart i sopresterna på marken. Jag och min fotografkollega Tina Axelsson möts av nyfikna barn som går barfota, har trasiga kläder och är smutsiga både i ansiktena och på händerna. Många av barnen har rinnande ögon vilket är en följd av den dåliga tillgången på vatten och att man inte har kunskapen om en god hygien. Invånarna i Ex-Lewa Market hämtar vanligtvis vatten från en cistern som fylls på av närliggande Kisima Farm under ledning av Charles Dyer, som är stiftelsens eldsjäl på plats. Men när vi besöker Ex-Lewa i slutet av september 2015 har man inte längre möjligheten att fylla på vattnet i cisternen då det råder stor vattenbrist i stora delar i området. Personer från närliggande byar med större tillgång till vatten står vid vattencisternen för att sälja vatten för 10 kenyanska shilling litern, men få har råd att köpa det för befolkningen dyra vattnet.

Rent vatten, avlopp och funktionella toaletter är a och o. Utan rent dricksvatten och med undermåliga sanitära förhållanden följer sjukdomar som diarré, luftvägsinfektioner och hudsjukdomar.

Soporna bränner man mitt i byn där man också hämtar vatten från en cistern som fylls på av Kisima Farm.
Bridget med sin sju månader gamla dotter Beatrice.

Gundua Health Centre har en viktig funktion. Kliniken, som ligger strax utanför byn, arbetar långsiktigt med att förbättra levnadsstandarden, bland annat genom att informera om vikten av en god hygien. Gundua Foundation arbetar parallellt med en långsiktig plan för hur man ska skapa bättre sanitära förhållanden, bland annat genom att bygga latriner i utkanten av byn. Just vattenförsörjningen är dock en större nöt att knäcka då norra Kenya, som Ex-Lewa ligger i, har lidit av stor vattenbrist i många år. Vattenbristen är en konsekvens av klimatförändringarna vilket har lett till att grödor inte växer, boskapsdjur dör och människorna får det svårare att överleva eftersom den huvudsakliga sysselsättningen i området har varit just jordbruk.

I samverkan med de kenyanska myndigheterna med hjälp av bidrag från Apotek Hjärtats kundklubb har stiftelsen initierat att borra en brunn på Gundua Secondary School för att kunna förse Ex-Lewa med vatten. Och efter att ha borrat över 150 meter hittade man friskt vatten som sprutade med full kraft upp ur borrhålet. Efter noggranna tester av kvaliteten på vattnet och att vattenflödet verkligen var stabilt monterade man en stålmantel i hålet och förseglade ytan i väntan på att påbörja nästa fas av projektet att förse skola, klinik och marknaden med rent vatten. Gundua Foundation arbetar nu på att brunnen ska kunna tas i bruk så snart som möjligt och förse skolan, kliniken och invånarna i Ex-Lewa med färskt vatten som förändrar livsvillkoren och inte minst bidrar till en bättre hälsa.

Joseph Kimathi bor i ett miniskjul i utkanten av byn. Han har på grund av sin funktionsnedsättning varken utbildning eller arbete och lever på allmosor från befolkningen i byn.
Överallt – på marken, i dikena, utanför husen – finns rester av sopor och plast i drivor då plasten inte förbränns tillsammans med soporna.