Richard Ohlson, till vänster, och Johan Bååthe arbetar aktivt för fler positiva förändringar.

Från idé till handling

Richard Ohlson, ordförande, och Johan Bååthe, executive director, i Gundua Foundation är båda stolta och glada över vad stiftelsen har åstadkommit sedan starten 2006. Och arbetet går vidare.

Richard Ohlson, ordförande: Vad har Gundua Foundation åstadkommit sedan starten 2006 fram till i dag?

– Jag är fantastiskt glad över att vi har bidragit med att kunna ge 750 elever en väldigt bra undervisning på en hög nivå i ett mycket fattigt område och att både Primary och Secondary School dessutom har rankats bland de bästa skolorna i området.

Vi har också kunnat bidra till att både barn och vuxna har fått en bättre hälsa i Ex-Lewa och närliggande byar. Både kliniken och skolan har skapat en social plattform som har gett barnen en möjlighet att komma ut ur fattigdomen.

Vad har åren med Gundua Foundation betytt för dig personligen?

– Glädjen jag känner när jag är på plats och ser det som stiftelsen har åstadkommit, speciellt i skolorna, är svår att slå.

Vad är du mest stolt över?

– Jag är mest stolt över att det projekt som vi startade för snart tio år sedan hjälpt så många människor i Ex-Lewa till en mer positiv syn på framtiden. Jag är också stolt över att vi har lyckats få in stabila och långsiktiga samarbetspartners och sponsorer som har hjälpt till att bidra till den goda utvecklingen för stiftelsens verksamhet. Och sist men inte minst är jag stolt över att vi har lyckats att genomföra dessa projekt i ett av Afrikas mest korrupta länder och att vi har kunnat navigera oss fram i den korrupta byråkratin utan att någon gång falla in i traditionen.

Vad är nästa mål för stiftelsen?

– Vårt nästa mål för stiftelsen är att Gundua blir ett mönsterprojekt och en grund för liknande satsningar som vi vill genomföra i andra delar av Kenya i Gundua Foundations regi. Med tanke på den snabba befolkningsutvecklingen i Kenya så kommer det att bli än mer viktigt med både skolor och hälsovård i Kenya.

Richard Ohlson och Johan Bååthe med Brenda Matete, chefssjuksköterska på Gundua Health Centre, samlade invånarna i Ex-Lewa till information, sång och dans i september 2015.

Johan Bååthe, Executive Director:
Berätta om Gundua Foundation arbete.

– Jag tycker att vi har lyckats skapa en långsiktigt hållbar förändring för utsatta barn, ungdomar och vuxna som lever och verkar på den kenyanska landsbygden. Vi har också på ett mer konkret plan möjliggjort kvalificerad skolgång för elever som annars haft svårt att slutföra grundskolan genom Gundua Secondary och Gundua Primary School. Vi har också förbättrat förutsättningarna för god vård och bättre hälsa genom arbetet på Gundua Health Centre, där vi hjälpt över 100 barn till världen. Det känns bra, inte minst att vårt arbete gett så påtaglig, konkret nytta. Det känns också bra att vi har åstadkommit detta genom att arbeta småskaligt, ha full kontroll på projektet, med ett djupt engagemang, både i Kenya och i Sverige.

Vad betydde de månader som du och din familj tillbringade i Ex-Lewa för er?

– Vi tillbringade åtta månader i Kenya där jag var verksamhetsansvarig för skola och vårdcentral. Det innebar en hel del arbete med att få processer och strukturer på plats för att få framförallt Gundua Health Centre att fungera på ett bra sätt. För mig var det enormt inspirerande att få arbeta tillsammans med lokalbefolkningen och vår personal, där det blev väldigt tydligt vad som skapade verkligt värde och hur viktigt vårt arbete och engagemang verkligen var och fortsatt är. Klimat, kultur, språk, natur och människor är väldigt annorlunda än i Sverige, och inte minst för barnen var det en spännande tillvaro. En del av våra hjärtan blev kvar i Kenya för alltid.

Hur kan vi skapa förståelse och engagemang för stiftelsens arbete med tanke på den flyktingvåg som råder i Europa och som vi i Sverige i allra högsta grad är påverkade av?

– Den flyktingvåg som råder i Europa kommer troligen fortgå över lång tid. Det är en utmaning för alla att kunna bistå och stötta de som söker skydd i andra länder. Samtidigt vet vi på stiftelsen att befolkningen i Ex-Lewa fortsatt kommer ha stora behov att förändra sin tillvaro och successivt förflytta sig i sin utveckling. Tillgång till utbildning och hälsovård är oerhört centralt för att det ska kunna ske och det är där Stiftelsen Gundua har sitt långsiktiga engagemang där vi bjuder in fler att stödja vår verksamhet.

Vad är ditt nästa mål för stiftelsen?

– Mitt nästa mål för stiftelsen är att vi ska fortsätta arbeta vidare med engagemanget i Ex-Lewa tillsammans med våra fina sponsorer och donationspartner.Vi håller också på att titta efter andra projekt där vi kan tillvarata våra erfarenheter och därmed kunna hjälpa än fler än idag.