Jane Muriira, till vänster, rektor på Gundua Secondary School.

Delat ansvar ger starka resultat

Rektorerna på Gundua Foundations skolor, Jane Muriira och Franco Mbae, arbetar enträget för att ge sina elever en ljusare framtid. En del av skolornas vision är delat ansvar mellan lärare, elever, föräldrar och samhälle. Och det gemensamma arbetet ger framgång.

– Efter att Gundua Foundation tog över
Primary School i Ex-Lewa 2014 har i princip allt förbättrats, berättar Franco Mbae som har varit rektor på skolan sedan 2008 då skolan var i statlig regi. Gundua Primary School har totalt 345 elever i klass 1–8 varav 198 är pojkar och 172 flickor. Skolan har tio lärare varav sex är anställda av regeringen.

Primary School har sex obligatoriska ämnen; engelska, kiswahili, matematik, NO (kemi, fysik och biologi), historia och kristendom. I förskolan har man även 75 barn i åldrarna 2-5 år inskrivna. Dessa är barn till ensamstående föräldrar som måste arbeta dagtid. Skolans vision är att arbeta med en undervisning som går ut på ett delat ansvar där inte bara lärarna och eleverna tar sitt ansvar utan också föräldrarna och samhället. De huvudsakliga kärnvärdena är integritet, samarbete och effektivitet och huvudmålet är att förbättra studieresultaten.

– Jag har arbetat med hjärtat och gett allt för att få de resultat som vi har uppnått på skolan, berättar Franco Mbae. Vår vision fungerar mycket väl och har tagit oss till de mål vi har satt upp för våra elever, lärare och undervisningen.

Sedan Franco Mbae blev rektor har eleverna förbättrat sina studieresultat väsentligt från ett snitt på 188 poäng till 275. Man har också lyckats med bedriften att bli nummer ett bland samtliga skolor i Timau Division, ett område som omfattar totalt 60 skolor varav 48 är primary schools och 12 är secondary schools. För att förbättra möjligheten för eleverna att läsa sina läxor har Franco Mbae ordnat så att barnen kan läsa läxorna efter skoltid i skolans lokaler. De flesta barnen har svårt att få lugn och ro i sina hem som är både trånga och mörka då de ofta saknar el.

Franco Mbae berättar att skillnaderna mellan pojkar och flickor börjar jämnas ut och allt fler flickor har möjligheten att gå i skolan. På Gundua Primary School har man tagit många initiativ och gjort många åtgärder för att få fler flickor att stanna kvar i skolan.

– Vi har infört att flickorna får mensskydd i skolan, något som de oftast inte har råd med, så att de känner att de kan komma till skolan istället för att behöva vara hemma en gång i månaden. Att vi vågar ha en öppen sexualundervisning gör också att vi märker att flickor inte längre blir gravida i ung ålder i lika stor utsträckning. I dag är det oftast

pojkarna som lever hårdare och farligare, mycket på grund av fattigdomen då pojkarna många gånger måste arbeta extra för att hjälpa till att dra in pengar till familjen. Droger och alkohol i allt yngre åldrar är också en bidragande orsak till att fler pojkar hoppar av skolan allt för tidigt.

– Nästa mål och min dröm är att göra om en del av grundskoleskolverksamheten till en internatskola då jag upplever att många av våra elever saknar den lugn och ro i sina hem som man behöver för att få goda studieresultat. Föräldrarna till våra elever har oftast själva inte fått möjligheten att gå i skolan och ger därför inte sina barn utrymme för att göra sina läxor och sköta studierna. De flesta av våra elever måste hjälpa till med tunga sysslor i hemmet och får dessutom undermålig eller för lite mat i sina hem. Dessutom får många av barnen uppleva mycket bråk och stök i sina hem. Alla dessa negativa faktorer bidrar till att barnen blir utmattade och kommer trötta till skolan vilket verkligen inte gynnar deras skolgång. De barn som går på internatskolor i Kenya får helt enkelt en bättre studiemiljö än de barn som bor hemma och barnen på internatskolorna drabbas inte heller av de ständigt återkommande skolstrejkerna då lärarna på internatskolorna inte har samma rätt att gå ut i strejk, berättar Franco Mbae. Franco stödjer lärarna i den på-gående skolstrejken (som pågick i några veckor i augusti och september 2015, red:s anmärkning) och är mäkta irriterad över den kenyanska regeringens behandling av både lärare och elever.

Samarbetet mellan Gundua Primary och Secondary School är gott menar Franco Mbae men han tycker att både han och Jane Muriira, som är rektor för Secondary School, behöver bli bättre på utbyte och samarbete mellan skolorna och Franco önskar att fler elever ska kunna studera vidare efter den obligatoriska grundskolan.

– Jag drömmer om att alla mina elever ska kunna gå vidare från Primary School till Secondary School och vi har nästan nått dit då 20 av 24 elever från klass 8 gick vidare till Secondary school förra året (2014). Det vore fantastiskt om vi kunde få stipendier också till Primary School så att även de fattigaste barnen får en chans att fortsätta att gå i skolan. Det är svårt att få en kontinuitet då många av våra elever kommer och går, berättar Franco Mbae.

”Vi vill ge våra elever den bästa undervisningen som ger möjligheten till en bättre och ljusare framtid.”

Jane Muriira rektor, Gundua Secondary School

”Jag har arbetat med hjärtat och gett allt för att få de resultat som skolan har uppnått.” Franco Mbae, rektor på Gundua Primary School.
Elever i klass åtta på Gundua Primary School.

Jane Muriira är rektor på Gundua Secondary School sedan 2014. Jane är mycket stolt över sitt arbete och sin skola och visar med stor glädje sitt arbetsrum där hon har samlat skolans alla priser som eleverna har vunnit i både lokala och nationella tävlingar sedan skolan startade 2007.  Jane Muriira, som bor i Mero County utanför Mero Town några mil från Ex-Lewa, är mamma till tre flickor och en pojke och poängterar vikten av utbildning. Alla hennes barn, som är i åldern 19–26 år, har gått vidare till högre studier efter Secondary School. Jane själv studerade till lärare på lärarhögskolan i Nairobi där hon läste bland annat kemi och biologi.  Efter många år som lärare i olika skolor i Mero County läste Jane vidare och har en master i ledarskap och undervisning vilket ledde till att hon headhuntades till Gundua Secondary School. På skolan arbetar 14 lärare som undervisar totalt 280 studenter fördelat på sju klasser. Eleverna består av 120 flickor och 160 pojkar i åldrarna 15–20 år. Från och med nästa år planerar man för ytterligare en klass. Man serverar lunch och te till reducerat pris i skolans matsal. Skolan har undervisning i totalt elva ämnen; engelska, kiswahili, matematik, kemi, biologi, fysik, historia, kristendom, geografi, datorkunskap, jordbruk, samt erbjuder lättare studier i handel och hur man driver ett företag eller en verksamhet. Den största skillnaden mellan Janes nuvarande arbetsplats och de skolor som Jane tidigare har arbetat på är den höga standarden på lokalerna, att man har tillgång till skolböcker, att eleverna till och med har tillgång till datorer och dessutom har datorkunskap som ämne.

– Vårt mål är att ge våra elever den bästa undervisningen som i sin tur ger möjligheten till en bättre och ljusare framtid, berättar Jane Muriira. På anslagstavlan i Janes arbetsrum har hon satt upp en skylt med skolans vision som lyder: ”To be the fountain of academic excellence in the society and produce whole rounded persons geared towards Kenya’s sustainable development.”

– Det är en stor utmaning att utveckla skolan vidare och en av de viktigaste uppgifterna är att skapa studiero och disciplin för de elever som bor i Ex-Lewa Market. Där ser eleverna många saker, bland annat på grund av att de bor lång väg från skolan. Det kan gå vilt till på nätterna och studenterna lever utan tillgång till toalett, vatten och el. Lärarna går ibland på oannonserade nattpatruller för att kolla att barnen går till sängs istället för att vara ute på nätterna och skolan har skapat en speciell kommitté för att skapa bättre ordning bland de ensamboende barnen. Man ser också till att eleverna stannar kvar i skolan för att läsa läxorna på plats istället för att de ska gå hem till sina rum där kompisar och annat lockar.

– En annan prövning är att ha råd att skicka iväg våra duktiga studenter till de nationella tävlingar som de kvalificerar sig till och att dessutom få bidrag till att låta dem bo över två-tre nätter på de orter där tävlingarna hålls.

Men på grund av fattigdomen är den största utmaningen att få eleverna vidare till högskolan. Gundua Foundation sponsrar tre studenter per år och man har sedan starten 2007 sponsrat totalt tio studenter, fyra flickor och sex pojkar. Stipendiet som de utvalda eleverna får står för cirka 70 procent av omkostnaderna för studier på universitetet vilket gör det möjligt för familjerna att skicka iväg sin ungdom till universitet och på samma gång ha råd att försörja sin familj där hemma. De studenter som får stipendiet får också en egen dator.

Winnie Ntingari, som är Gundua Foundations första stipendiat, avslutar sina universitetsstudier nästa år 2016 och kommer därefter att arbeta på Gundua Health Centre.

Att få ett stipendium innebär att man ”ger tillbaka” genom att arbeta i stiftelsens verksamheter, oftast på Gundua Health Centre, men även som lärare på skolorna. Man har i dag tre stipendiater, Duncan, David och Agnes, som undervisar när de är lediga från sina universitetsstudier vilket gör stor nytta för både elever och lärare.

Nteere Gitonga är ansvarig för stipendierna på skolorna och har arbetat för stiftelsen i fyra år. Nteere är övertygad om att det är möjligheten att gå i skolan som gör skillnad då studier leder till jobb som i sin tur ger en bättre levnadsstandard.

– Värdet av att få studera är enormt stort och att få studera är en viktig del av demokratin, menar Nteere Gitonga.

”Att få studera är en del av demokratin.”

Nteere Gitonga, ansvarig för stipendier på Gundua Foundation

Fakta om skolstrejken 2015

De kenyanska lärarna återvände inte till den nya terminen som skulle börja den 31 augusti. I stället gick de ut i strejk och krävde högre löner. Minimilönen för en lärare i Kenya ligger på 1 900 kronor i månaden. Den årliga inflationstakten i landet ligger på 5,8 procent. Den 20 september avvisade den kenyanske presidenten Uhuru Kenyatta lärarnas lönekrav på grund av att kravet skulle få allvarliga effekter på de offentliga finanserna. Det kenyanska lärarfacket svarade med att medlemmarna inte skulle gå tillbaka till jobbet förrän lönerna höjdes vilket resulterade i att den kenyanska regeringen stängde skolorna på obestämd tid. I slutet av september beordrade regeringen lärarna tillbaka till skolan i väntan på högsta domstolens utslag i lönekonflikten. Den 5 november 2015 meddelade Kenyas HD att lärarna inte får löneförhöjning och nya förhandlingar har startat.